Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Jesper Tammilehto

Jesper Tammilehto tar över som tillförordnad chef för vuxenutbildningen

Publicerad 2023-01-17 10:36
Nu står det klart att det är Jesper Tammilehto som går in som tillförordnad avdelningschef för vuxenutbildningen under Hanna Sällström Jonassons frånvaro. Han startar arbetet i ny position 16 januari.

Jesper Tammilehto kommer att ingå i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ledningsgrupp. Avdelningen för vuxenutbildning omfattar kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskildutbildning för vuxna, yrkesvux och yrkeshögskoleutbildning, undervisning i svenska för invandrare (sfi) och lärcentrum.

Som tidigare kommunicerats har Hanna Sällström Jonasson, som hittills haft chefsuppdraget, gått in som tillförordnad utbildningsdirektör från och med den 1 januari 2023 fram tills dess att ny regiondirektör rekryterats.