Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 02 2023)

Publicerad 2023-01-16 14:01
Under vecka 02 (8–15 januari) konstaterades 13 nya fall av covid-19 på Gotland, en minskning jämfört med föregående vecka då 23 fall diagnosticerades. Mörkertalet är fortsatt stort då det endast är prov tagna på personal, patienter och brukare inom vård och omsorg som ingår i statistiken.
Två patienter vårdas på Visby lasarett med covid-19, ingen av dem har covid-19 som huvuddiagnos. Ingen patient med covid-19 är i behov av intensivvård.
Antalet avlidna på Gotland med covid-19 har ökat till 97 personer. Det är en efterrapportering om fyra dödsfall där personen diagnostiserats med covid-19 inom den senaste månaden före dödsfallet.

Lättade rekommendationer om munskydd

Eftersom spridningen av covid-19 och influensa minskar lättas nu rekommendationerna för munskydd inom vård och omsorg. Rekommendationen att personal ska använda munskydd hela arbetspasset tas bort och nu rekommenderas munskydd enbart vid patient- och vårdtagarnära vård.
 
Patienter, brukare och besökare behöver inte använda munskydd.

Vid symtom på luftvägsinfektion är det fortsatt mycket viktigt att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Vaccination mot covid-19
Region Gotlands mottagningar för covidvaccination i Visby, Slite och Hemse fortsätter att ha öppet, öppettider finns på www.gotland.se/dropinvaccination

Vilka vaccineras nu?

Personer över 18 år som inte tog en påfyllnadsdos mot covid-19 under hösten kan vaccinera sig fram till och med den 28 februari 2023.
 
För personer yngre än 80 år som tog en påfyllnadsdos under hösten är det inte aktuellt att ta någon ny dos våren 2023. Även om det gått över fyra månader sedan senaste dos.

Vad gäller för vaccination mot covid-19 i vår?
Den 1 mars går vaccinationsinsatsen in i en ny fas, med nya rekommendationer. 
 
Personer födda 1943 eller tidigare, samt personer boende på SÄBO rekommenderas en  påfyllnadsdos under våren samt en dos under hösten 2023.
 
Personer födda 1944–1958 eller som ingår i en riskgrupp rekommenderas att ta nästa dos mot covid-19 under hösten 2023, en så kallad "höstdos". 
 
Folkhälsomyndigheten beslutar inom kort vilka rekommendationer som ska gälla för personer som inte är i riskgrupp och yngre än 65 år,

Nya öppettider för telefonbokningen
Vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa bokas i appen Alltid öppet eller på telefon 0498-26 98 00. Nya öppettider för telefonbokningen är vardagar klockan 06.30-12.00.