Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Sjuksköterska i en av regionen bilar.

Hemsjukvården får fina betyg

Publicerad 2023-01-12 13:23
Hemsjukvårdens sjukvård och rehabilitering i hemmet får återigen fina resultat i patientundersökningen.
– I patientundersökningen för 2022 säger 99 procent av de som svarat att de är nöjda eller mycket nöjda med hemsjukvården på Gotland. Det är vi väldigt stolta och glada över säger Carina Söderström, avdelningschef hemsjukvården.
 
Hemsjukvården och rehabiliteringen inom socialförvaltningen kommer hem till gotlänningar som på grund av sjukdom inte kan ta sig till mottagning för hälso- och sjukvård.
 

Några siffror:

  • 92 % tycker att det är lätt att komma i kontakt med hemsjukvården
  • 86 % känner sig respektfullt bemötta
  • 85 % känner sig delaktiga i planering och beslut av den vård de får
  • 99 % är nöjda eller mycket nöjda med den vård som ges av hemsjukvården
– Vi kommer jobba vidare med att hålla samma professionella nivå som under 2022. Vi kommer också att förbättra informationen om vart de kan vända sig för klagomål och synpunkter. Vi behöver också få fler att svara på patientundersökningen. Där hade vi ett något sämre resultat den här gången, säger Carina Söderström.