Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Var med på vår ABC-föräldrautbildning

Publicerad 2023-01-11 14:37
Var med i våra kommande föräldragrupper för dig som har barn i åldern 3-12 år. Första starten är den 26 januari. Under träffarna kommer vi bland annat att prata om kärlek, samspel, konflikter och vuxna som visar vägen.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt och för att våra barn ska bli trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Innehållet på träffarna

1. Visa kärlek

2. Vara med

3. Visa vägen

4. Välja strider

5. Uppföljning - äger rum efter 4 till 8 veckor. Tiden bestämmer vi gemensamt.

Start: Torsdagen den 26 januari klockan 18.00

Plats: Mästergatan 5C, Visby

Varje träff pågår i cirka 2,5 timme.

Kursen är gratis och vi bjuder såklart på fika!

Vi som håller i grupperna är utbildade socionomer och skolkuratorer inom Barn- och elevhälsan, Region Gotland.

Anmäl ditt intresse via sms senast fredagen den 25 januari till:

Stina Wigström, tfn: 0700 83 25 54

Carina Schüberg, tfn: 0704 47 72 09

Lämna för- och efternamn och telefonnummer.

Mer om ABC

Programmet har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN:s barnkonvention.

ABC har utvärderats av Karolinska Institutet och visat sig ge positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.