Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Flickor kring en dator

Dags att välja till gymnasiet

Publicerad 2023-01-12 08:00
Måndagen den 16 januari startar gymnasievalet på Gotland. Det betyder att drygt 700 elever i årskurs 9 samt elever som går på något av gymnasieskolornas introduktionsprogram nu kan börja välja bland de 19 program och fyrtiotal inriktningar som erbjuds på Gotland.

Vid gymnasievalet anger man vilket program man vill gå samt vilken inriktning man just nu är intresserad av att börja i år 2. Det definitiva inriktningsvalet görs först under det första studieåret - förutom på det estetiska programmet, hantverksprogrammet, naturbruksprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Där gör man sitt inriktningsval redan i samband med gymnasievalet.

Kom ihåg att det är viktigt att lägga in flera val för att förbättra möjligheterna att få en utbildningsplats på gymnasiet.

Den 13 februari avslutas den preliminära delen av gymnasievalet. Därefter sammanställs alla elevers ansökningar för att se hur de söker, vilka program och varianter som är populära och vilka som inte är det. Politiker och tjänstemän bygger upp utbildningsutbudet efter hur eleverna väljer. Elevernas val (liksom tillgången på APL-platser) påverkar vilka inriktningar som slutligen startar.

Den 5 april presenteras resultatet av den preliminära antagningen. Omvalsperioden startar den 17 april. Sista dag för omval är den 9 maj och den 28 juni presenteras den slutliga antagningen och då får man reda på vilken utbildning man erbjuds plats på.

Läs mer om gymnasievalet och hur du ansöker: gotland.se/gymnasievalet