Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rehab-bassängen

Rehab-bassängen är stängd den 27/1-23 mellan 17:30-18:30 pga. uthyrning.