Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 01 2023)

Publicerad 2023-01-09 14:01
Under vecka 1 (2–6 januari) konstaterades 23 nya fall av covid-19 på Gotland, en minskning jämfört med föregående vecka då 74 fall diagnosticerades. Mörkertalet är fortsatt stort då det endast är prov tagna på personal, patienter och brukare inom vård och omsorg som ingår i statistiken.
Fyra patienter vårdas i dag på Visby lasarett med covid-19, varav två har covid-19 som huvuddiagnos. Ingen patient med covid-19 är i behov av intensivvård.

Antalet avlidna på Gotland med covid-19 har ökat till 93 personer. Det är en efterrapportering om åtta dödsfall där personen diagnostiserats med covid-19 inom den senaste månaden före dödsfallet.

Vaccination mot covid-19

Region Gotlands mottagningar för covidvaccination i Visby, Slite och Hemse fortsätter att ha öppet någon dag i veckan, öppettider finns på gotland.se/dropinvaccination
 
Vem kan vaccinera sig mot covid-19?
Just nu vaccineras de som inte hade möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 under hösten. Tog du inte någon påfyllnadsdos under september–december 2022 så kan du vaccinera dig fram till den sista februari 2023. 
 
Är du yngre än 80 år och tog en påfyllnadsdos under hösten, en så kallad "höstdos", så är det inte aktuellt att ta någon ny dos våren 2023. Även om det gått över fyra månader sedan senaste dos.
 
Den 1 mars går vaccinationsinsatsen in i en ny fas, med nya rekommendationer. Då vaccineras personer 80 år eller äldre (födda 1943 eller tidigare) samt personer boende på SÄBO med en "vårdos" mot covid-19. Mer information finns på gotland.se/covidvaccin

Vad gäller för vaccination mot covid-19 efter 1 mars?
Blir du 80 år eller äldre i år kommer du att erbjudas en "vårdos" samt en "höstdos" under 2023. 
 
Fyller du 65-79 år i år, eller är över 18 år men ingår i en riskgrupp, kommer du att erbjudas nästa dos mot covid-19 under hösten 2023.
 
Hur rekommendationerna kommer att se ut för personer yngre än 65 år, som inte är i riskgrupp, beslutar Folkhälsomyndigheten inom kort. 
 
Nya öppettider för bokningen
Vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa bokas i appen Alltid öppet eller på telefon 0498-26 98 00. Nya öppettider för telefonbokningen är vardagar klockan 06.30-12.00.