Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
illustration

Vill du som är förälder vässa din normmedvetenhet?

Publicerad 2023-01-05 13:15
I så fall är du välkommen till ett föreläsningstillfälle som vrider och vänder på de normer som skapar ojämlikhet och olika villkor torsdagen den 19 januari klockan 18.30-20.30. Föreläsningen riktar sig främst till dig som är vårdnadshavare för barn i förskola och grundskola och handlar om normmedvetet föräldraskap i praktiken.

Plats:  Sävehusets aula, Sävesväg 10, Visby - observera bytet av lokal

Anmälan: anmäl dig via denna länk 

Sista anmälningsdag är den 12 januari och det finns platser kvar. Ta gärna med smartphone.

Innehåll: Jämställts David Flato och Maria Hulth föreläser utifrån bland annat nedanstående:

● hur kan vi arbeta förebyggande mot mobbing och kränkningar?

● hur fungerar normer och hur kan vi se utanför vår egen ”normbubbla”?

● hur kan vi ge våra barn fler möjligheter?

Ur inbjudan: "Vi har alla med oss olika erfarenheter och värderingar som påverkar vårt beteende och bemötande av våra barn. Bemötandet av barnen får konsekvenser för deras identitetsskapande och val av studier, yrken och fritidsintressen. Det påverkar även deras möjligheter att utvecklas och att nå goda resultat i skolan. Men viktigast av allt – det handlar om barnens möjligheter att få må bra och vara lyckliga. Och det handlar om att barnen ska få med sig ett inkluderande bemötande för att förebygga mobbning."

Har du frågor - kontakta oss via e-post:

carina.lindby@gotland.se

sabina.lilja@gotland.se

Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland.