Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Träffa oss inför skolvalet

Inför skolvalet till förskoleklass höstterminen 2023 går det bra att besöka oss på Stenkyrka skola från den 16 januari till 3 februari kl. 8.30–14.30 (måndag till fredag). Vänligen kontakta skolan innan besök.