Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lärare med elever i Kräklingbo skola

Snart startar årets skolvalsperiod

Publicerad 2023-01-09 07:30
Nu har det blivit dags att välja skola för ditt barn som ska börja förskoleklass höstterminen 2023.

Skolvalsperioden pågår mellan den 15 januari och den 5 februari. Skolvalet gör du digitalt här på hemsidan - länken hittar du nedan. 

På samma webbsida hittar du även mer information om att välja förskoleklass och skola.

Val till fristående (icke kommunal) förskoleklass och grundskola görs direkt till respektive skola, som har egen kö och antagning.

Läs mer om skolvalet 

Inför skolvalet kommer Region Gotlands grundskolor att ha öppet hus eller informationsmöten. Välkommen att träffa oss. 

Här kan du läsa mer om när och var