Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läget inom sjukvård och socialtjänst

Publicerad 2023-01-02 16:08
Ett stort inflöde av patienter till Visby lasarett under helgdagarna kombinerat med hög sjukfrånvaro bland medarbetare har lett till att sjukhusledningen under en period gick upp i förstärkningsläge. Läget är fortsatt sårbart.

För att frigöra platser på lasarettet tar socialförvaltningen bort intagningsstoppet på Terra Novas särskilda boende, dit utskrivningsklara äldre patienter kan flyttas.

– Vi har ett ansträngt vårdplatsläge där antalet patienter i behov av slutenvård i perioder riskerar att överstiga nuvarande vårdplatsresurser. Vi kommer alltid att ta emot akut sjuka, men planerad verksamhet får stå tillbaka om så krävs. Patienter från andra regioner flyttas så snart det är möjligt till hemregionen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob.

En del av de patienter som vårdas på lasarettet är utskrivningsklara och skulle behöva flytta till korttidsboendet på Korpen i Visby. Andra patienter väntar på att kunna åka hem med stöd av hemtjänst eller till ett särskilt boende. 

Även inom socialförvaltningen är situationen ansträngd och korttidsboendet är fullt.

– Därför har jag nu tagit beslut om att häva intagningsstoppet på Attendos boende på Terra Nova i Visby. Så fort som möjligt kan vi nu använda tre lägenheter som står tomma som tillfälliga korttidsplatser, säger socialdirektör Marica Gardell.

Attendo Terra Nova har sedan september 2022 haft intagningsstopp på grund av identifierade brister i kvalitet och ledning och styrning.

– Vi vet att läget på Terra Nova är mycket bättre nu men vi ville egentligen vänta lite till innan vi häver intagningsstoppet. I det akuta läge som sjukvården befinner sig i bedömer vi dock att det här är den bästa lösningen, fortsätter Marica Gardell.

Det hävda intagningsstoppet gäller alltså för de tillfälliga korttidsplatserna. Det är fortfarande intagningsstopp när det gäller att flytta in permanent.

Socialtjänsten frigör även fler korttidsplatser på andra särskilda boenden.

– Alla inblandade gör sitt bästa för att lösa situationen så bra som möjligt för de som just nu behöver vård och omsorg, säger Marie Loob.