Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Färjeprisökningen - ett dråpslag för Gotland

Publicerad 2022-12-29 08:20
Oron i det gotländska samhället och näringslivet är stor efter beskedet om att priserna på färjan, öns landsväg till fastlandet, kommer att öka kraftigt.
I en debattartikel, som idag är införd i tidningen Dagens Samhälle, har ledamöter från samtliga partier i regionstyrelsen gått samman för att belysa vikten av att Gotland måste få fortsätta att vara en del av Sverige, med villkor för transporter som är likvärdiga villkoren i andra landsdelar.