Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccination mot covid-19 under 2023

Publicerad 2022-12-27 14:07
Från och med den 1 mars 2023 kommer Folkhälsomyndigheten att rekommendera två påfyllnadsdoser per år för personer 80 år och äldre samt för boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO).
För personer 65 till 79 år samt till yngre personer med riskfaktorer rekommenderas en dos per år.
 
Läs mer här: