Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Professionell dansare? Sök dansresidens 2023!

Publicerad 2022-12-23 08:23
Dansutvecklare Region Gotland och Länsteatern Gotland erbjuder ett residens inom dansområdet 2023. Danskonstnärer och koreografer ges möjlighet att utveckla sina konstnärliga idéer i en kreativ miljö. Sista ansökningsdag är den 20 januari.
Residenset sträcker sig över två veckor och är förlagt på Länsteatern Gotland i Visby. Professionellt verksamma koreografer och danskonstnärer i Sverige är välkomna att söka. Sista ansökningsdag är den 20 januari.

Praktisk information

  • Period: måndag 8 maj–söndag 21 maj.
  • Boende: ordnas av gruppen/konstnären själv.
  • Lokal: som arbetslokal erbjuds teaterns stora scen, utrustad med enkelt scenljus och musikanläggning samt dansmatta på trägolv. Tillgång till pentry och dusch finns.
  • Finansiering: i residenset ingår ett arvode på 30 000 kronor för tvåveckorsperioden, faktureras med e-faktura efter avslutad period. Residenset bekostar inte boende, resor eller andra omkostnader.

Ansökan 

Skriv ett kortfattat brev om vem du är och vilken verksamhet du bedriver. Bifoga CV. Beskriv projektet, varför du söker och vad du vill åstadkomma under residensperioden på Gotland samt antal personer i residenset. Bifoga gärna video eller länkar från tidigare arbete eller pågående projekt.
 
Skicka din ansökan till: 
Regional dansutvecklare Gia Schager
Kultur- och fritidsavdelningen, RSF, Region Gotland
621 81 Visby
 
Det går också bra att ansöka via e-post till gia.schager@gotland.se
 
Senast den 20 januari ska ansökan vara inlämnad.
 
Deltagare för residenset utses, utifrån inkomna ansökningar, inom 3 veckor efter sista ansökningsdag.

Har du frågor? 

Kontakta dansutvecklare Gia Schager på telefon 0704-47 74 59 eller e-post gia.schager@gotland.se