Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekokommunpriset 2003 till Tekniska förvaltningens Fastighetsavdelning!

Kommunstyrelsen har beslutat att TF:s fastighetsavdelning ska få det prestigefyllda Ekokommunpriset 2003 med motiveringen;

"för sitt målmedvetna och strukturerade arbete med att miljöanpassa fastighetsskötseln samt med att minska energiåtgången för uppvärmning i kommunala lokaler. Genom att ersätta olja och el med pellets och fjärrvärme har uppvärmningen blivit mer miljövänlig".

Priset delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i december och består av ett vandringspris i återvunnet glas och 10.000 kronor.

Självfallet uppmuntrar, engagerar och stimulerar denna fina utmärkelse alla som arbetat och arbetar på avdelningen med detta.

Det är också något som hela förvaltningen och nämnd känner stolthet över och som kommer att stimulera till fortsatta miljöinsatser.