Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tack för fina insatser under 2022

Publicerad 2022-12-22 14:55
Varje dag görs många fina insatser som påverkar gotlänningarnas vardag på olika sätt. Region Gotland har ett stort uppdrag och i filmen har vi samlat ett axplock av händelser som inträffat under året.

- När jag ser den här filmen känner jag en otrolig stolthet över allt vi gör och vilken skillnad vi gör för det gotländska samhället. Jag tycker alla medarbetare och chefer inom Region Gotland ska sträcka på sig och känna den stoltheten, det är ni som gör detta möjligt. Stort tack till alla för fina insatser under 2022, säger Peter Lindvall, regiondirektör.