Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annons 24 december

Publicerad 2022-12-24 07:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna lördagen den 24 december 2022.

En samannons publiceras varje lördag i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland.

Vid nyår och trettonhelgen har dock samannonsen juluppehåll, så nästa samannons publiceras lördagen den 14 januari.