Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Minska risken att bli sjuk i vinter

Publicerad 2022-12-22 13:27
På vintern sprids många smittsamma sjukdomar lättare, som covid-19, influensa, RS-virus och vinterkräksjuka.
Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19, influensa, magsjuka eller om du har feber. Även om du bara har lättare symtom. Undvik att träffa personer som har ökad risk att bli allvarligt sjuka om du inte känner dig helt frisk. Även om du bara känner dig lite förkyld så kan gamla människor och barn yngre än sex månader som blir smittade bli allvarligt sjuka av luftvägsinfektioner.
 
Tvätta händerna med tvål så att de blir ordentligt rena. Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer.
 
Hosta eller nys i armvecket och vänd dig bort från andra personer om du måste hosta eller nysa. 
 
Vaccinera dig med de doser du rekommenderas.
 
Läs mer på webbsidorna 1177 och

Folkhälsomyndigheten