Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hanna tar över som tillförordnad utbildningsdirektör

Publicerad 2022-12-19 13:00
Som tidigare kommunicerats tar utbildningsdirektör Torsten Flemming över som tillförordnad regiondirektör från och med den 1 februari 2023 till dess att ny regiondirektör rekryterats. Nu står det klart att det är Hanna Sällström Jonasson som blir tillförordnad utbildningsdirektör i Torstens Flemmings ställe. Hon startar på jobbet redan den 1 januari.

 

Hanna Sällström Jonasson-

- Hanna har gedigen erfarenhet av att leda. Hon har skolbakgrund både som tidigare rektor i gymnasieskolan och nu som rektor för vuxenutbildningen, och är dessutom väl förtrogen med de arbetsmarknadsfrågor som vi hanterar inom Region Gotland, säger Torsten Flemming.

- Det kommer att bli en intressant utmaning att få pröva mitt ledarskap i en ny roll. Jag känner mig trygg i att det finns en stabil och erfaren ledningsgrupp för Vuxenutbildningen som kommer att kunna hantera verksamheten under min bortavaro, säger Hanna Sällström Jonasson.

Hanna kommer att jobba parallellt med Torsten Fleming under januari för att sätta sig in i jobbet som utbildningsdirektör, men också med att stötta Vuxenutbildningens ledningsgrupp under en övergångsperiod.