Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förseningar och indragna körningar inom färdtjänsten och sjukresor

Publicerad 2022-12-15 15:26
På grund av sjukdomar och trasiga fordon kan det imorgon fredag och möjligen framåt bli en del förseningar och indragna körningar inom färdtjänsten och sjukresor. Det kan bli ökade restider för själva resan och utökade väntetider vid bokningen av resor.

Detta meddelar regionens entreprenör DRT Solutions som ansvarar för bokning och planering av färdtjänst och sjukresor på Gotland.

Vi beklagar förstås det här och hoppas på förståelse.