Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har haft sammanträde

Publicerad 2022-12-14 16:05
I dag, den 14 december 2022, har regionstyrelsen haft sammanträde.
Mötet behandlade bland annat resestöd för föreningar, remissvar om trafikanalys som leder till transportsektorns klimatomställning, förlängning av markgenomförandeavtal idrottsanläggning Visborg, förlängning av markanvisningsavtal avseende Hamra Storms 2:4, förfrågan om medel till utbildningssatsning psykisk hälsa, kapitalisering av Gotlands filmfond AB 2023, prisutveckling Gotlandstrafiken inkluderat Trafikutskottets möte 2022-12- 08.


Kallelser och handlingar hittar du här: https://gotland.se/116523  

Via länken här nedanför kan du läsa ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 51 ärenden.