Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland om dagens besked för kalkindustrins framtid på ön

Publicerad 2022-12-13 15:44
Idag kom domen i mark- och miljödomstolen som slår fast att Cementa får fortsätta bryta kalk på Gotland i ytterligare fyra år.

Byggmaterialföretaget Cementa AB har nu fått tillstånd till brytning av kalk under ytterligare en period av fyra år.

– Vår inställning sedan tidigare kvarstår. Vattnet först, men förutsatt att vattnet inte riskeras och är skyddat, vill vi värna de jobb som finns i kalkindustrin, säger Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande.

Cementa i Slite, som tillverkar uppemot tre fjärdedelar av den cement som används i Sverige, arbetar just nu inom ramen för ett tidsbegränsat tillstånd som löper ut den 31 december 2022. Tidigare i år lämnade företaget in en ansökan till mark- och miljödomstolen om att få fortsätta bryta kalk- och märgelsten samt bortledning av dag- och grundvatten. Ansökan avsåg täktverksamhet vid bergtäkterna Filehajdar och Västra brottet under en period av fyra år.

Region Gotland tog del av den omfattande ansökan och bedömde, med stöd av egna anlitade hydrogeologer, att det inte fanns skäl att ifrågasätta Cementas utredningar och slutsatser. Regionen ansåg även att det fanns behov av att justera Cementas villkorsförslag när det gällde att utföra och bekosta vattentransporter om vattentäkten Dyhagen skulle påverkas. Med hänsyn till regionens synpunkter på villkorsförslaget justerade Cementa detta. Mark- och miljödomstolen har i sin dom beslutat villkor med den justerade utformningen. Region Gotland har således fått igenom sina krav i den här prövningen.