Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Slite återvinningscentral håller stängt och ingen slamhämtning på grund av vädret

Publicerad 2022-12-13 09:25
På grund av snöovädret är Region Gotland återvinningscentral i Slite stängd under tisdagen. För övriga återvinningscentraler gäller ordinarie öppethållande.
Inte heller regionens slambilar kommer att kunna köra under tisdagen på grund av svårigheter med framkomlighet och snöröjning.
Urbaser, som hämtar hushållssoporna, tror också det blir en del förseningar på grund av vädret.