Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 49)

Publicerad 2022-12-12 14:04
Under vecka 49 (5–11 december) konstaterades 32 nya fall av covid-19 på Gotland. Det är ungefär i nivå med föregående vecka, då 35 fall diagnosticerades. Men antalet smittade är högre och mörkertalet är stort eftersom det enbart är personal, brukare samt patienter som ingår i statistiken.
Tio patienter vårdas i dag på Visby lasarett med covid-19, varav tre har covid-19 som huvuddiagnos. Ingen patient med covid-19 är i behov av intensivvård.
Totalt har 84 personer avlidit med covid-19 på Gotland. 
 
Spridningen av luftvägsinfektioner ökar och det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. Vaccination mot covid-19 och influensa är fortfarande det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom. Det är särskilt viktigt att personer som är 65 år och äldre samt yngre personer i riskgrupp vaccinerar sig enligt rekommendationerna. RS-virus innebär störst risk för små barn, men mot detta finns det idag inget vaccin. Läs mer om RS-virus på www.1177.se/Gotland/rs-virus-barn

Vaccination är bästa skyddet
Smittspridningen kommer troligen att fortsätta öka, vilket betyder att många kommer att smittas och insjukna. En del av dem kommer att bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård. De som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom i covid-19 och influensa är personer över 65 år och personer som tillhör en riskgrupp. Det är därför viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig gör det. För personer som fyllt 65 år eller ingår i en riskgrupp är det kostnadsfritt att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Övriga vuxna har också möjlighet att vaccinera sig, men får betala för sin influensavaccination.
 
För många som ska träffa familj, släkt och vänner under jul- och nyårshelgerna och som omfattas av rekommendationerna är det hög tid att vaccinera sig eftersom det kan ta upp till två veckor att få skydd från influensavaccinationen.
 
Säsongsinfluensavaccinationer görs på vårdcentralerna. Personer som fyllt 65 år eller ingår i riskgrupp kan också samvaccinera sig mot influensa samtidigt som de tar påfyllnadsdos på covidvaccinationsmottagningarna.

Bokning av vaccinationstid 

Privata vårdcentraler kontaktas direkt för tidsbokning av säsongsinfluensavaccination. Tid för influensavaccination på övriga vårdcentraler samt covidvaccinationer bokas via appen Alltid öppet eller på 0498-26 98 00 (telefonboknigen är öppen vardagar 06:30-15:30 men är stängd den 23 december)

Drop-in

Fram till jul görs covidvaccinationer på Ica Maxi arena på måndagar och tisdagar, i Hemse på måndagar och i Slite på tisdagar. Öppet klockan 09–16 (lunchstängt klockan 12–13). Alla mottagningar har också öppet onsdagen den 28 december klockan 09–16.
Vårdcentralernas öppettider för influensavaccinationer varierar, du får information vid tidsbokningen.

Vad gäller nästa år?

Information om tidsbokning, öppettider och vilka rekommendationer som gäller för 2023 kommer inom kort.

Mer information
gotland.se/influensavaccination samt på 1177.se kan du läsa mer om  säsongsinfluensavaccination och vilka riskgrupper som rekommenderas vaccination.
 
Mer information om  covid-19-vaccination hittar du på gotland.se/covidvaccin samt 1177.se. 
 
Mer information om RS-virus finns på 1177.se/Gotland/rs-virus-barn