Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Person som går i snöoväder

Skolskjutsarna med buss ställs in imorgon tisdag

Publicerad 2022-12-12 12:24
Med anledning av det väntade väderläget, där SMHI gått ut med en Orange varning för vind i kombination med snöfall, har Bergkvara buss beslutat att alla skolskjutsar med buss ställs in under tisdag den 13 december. Region Gotlands skolor håller dock öppet som vanligt för dem som kan ta sig till skolan.

Taxi Visby som har hand om skolskjuts via taxi, planerar att köra imorgon tisdag. Så även särskoleelevernas skolskjuts som Taxi Gotland ansvarar för. Men om vädret gör att framkomligheten är dålig, så ställer man in och vårdnadshavare kommer då att kontaktas med kort varsel. Detta är det besked som utbildnings- och arbetslivsförvaltningen fått.

Vårdnadshavare måste själva ta ställning till om de kan ta sina barn till skolan på ett säkert sätt utifrån väderläget och framkomlighet.

Ingen frånvaro kommer att registreras för elever som inte kan ta sig till skolan imorgon med anledning av ovanstående.

Skolskjutsarna kommer att gå som vanligt från och med onsdag 14 december.

Följ väderutvecklingen hos SMHI

Nyhetstexten har uppdaterats.