Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Handgenerator för julgransbelysning

Wisbygymnasiets julgran lyser grann på alternativ energi

Publicerad 2022-12-09 15:15
Man kanske inte kan tala om att nöden är uppfinningarnas moder. Men Wisbygymnasiets alternativa julgransbelysning är svaret på Region Gotlands beslut i oktober att hoppa över den stämningsfulla julbelysningen i Region Gotlands lokaler, mot bakgrund av strävan att spara kilowattimmar och minska elförbrukningen.

Lärarna på el- och energiprogrammet såg genast en gyllene chans att använda detta som en problemställning i undervisningen – att hitta på ett sätt att lysa upp granen i Nyfiket på annat sätt.

- Vi sår lite olika frön under utbildningstiden och vill verkligen locka fram tekniknyfikenheten hos våra elever. I en sådan här utmaning går det att träna på många undervisningsmoment, säger Anders Glansholm som är yrkeslärare på el- och energiprogrammet.

Både elever i årskurs 2 och 3 har varit med under utvecklingsprocessen kring den alternativa julgransbelysningen. Utgångspunkten var först att förvandla rörelseenergi till elektrisk energi. Till att börja med satsades det på en cykeldynamo, men efter att eleverna har experimenterat sig fram har det nu landat i en handvevad julgransbelysning.

- Eftersom en modern ljusslinga med LED-lampor drar mycket lite i strömförbrukning blir vevgeneratorn väldigt överdimensionerad. Det är en av lärdomarna eleverna fått, säger Anders Glansholm.

Belysningsprojektet är ännu inte avslutat.

- Eleverna testar just nu också att använda solenergi och att ladda ned den spillbelysning som redan finns i lokalerna till en off grid-ljusslinga, berättar Anders Glansholm.

Veva så blir det ljus och jul

Länk till Wisbygymnasiet sida