Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Extrainsatt ärende i regionfullmäktige med anledning av de extrema prishöjningarna i färjetrafiken

Publicerad 2022-12-09 15:31
På måndagens sammanträde har regionfullmäktiges ordförande beslutat att sätta in ett nytt ärende på kort varsel.
Bakgrunden är de historiskt höga prisökningar som nu realiseras i färjetrafiken. Oron över hur detta påverkar Gotland på både kort och lång sikt är mycket stor.
 
– De här prishöjningarna kommer att drabba det gotländska samhället, gotlänningar och gotländska företag mycket hårt. Regionfullmäktige behöver omgående behandla denna fråga, säger Inger Harlevi, regionfullmäktiges ordförande, som beslutat att sätta in ett nytt ärende på agendan redan nu på måndag.