Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på ljus

Kulturskolans Luciakonsert 2022

Kulturskolans Luciatåg kan i år upplevas i Roma kyrka söndagen den 11 december kl. 15:30.

Deltar gör våra körer Barnkammarkören, Stjärnkören och Visby Voices. Välkomna!