Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att ta del av fullmäktiges möte 12 december!

Publicerad 2022-12-08 17:00
På måndag, den 12 december, är det dags för fullmäktiges decembersammanträde. Det är ett offentligt möte och kan följas på plats eller via webbsändning.
Region Gotlands fullmäktigemöten är alltid offentliga och åhörare är välkomna. Sammanträdena börjar oftast klockan 13.00 på mötesdagen och de genomförs oftast i Rådhuset på Visborgsallén 19 i Visby.
 
På måndag, den 12 december, börjar mötet 13.00 i Ljusgården i Rådhuset.
 
Om man vill följa mötet via en dator eller mobiltelefon så går det också bra. På Region Gotlands hemsida finns alltid en länk till en webbsändning, den länken publiceras någon timme innan mötet och sändningen börjar.