Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu är gymnasievalskatalogen här

Under denna vecka kommer gymnasievalskatalogen i brevlådorna hos elever i årskurs 9 som snart ska välja till gymnasiet. Där hittar du information om Wisbygymnasiets alla program och om det kommande gymnasievalet.

Elever som går på Wisbygymnasiet introduktionsprogram får katalogen via studie- och yrkesvägledare. Ansökningswebben öppnar den 16 januari.

Länk till gymnasievalskatalogen