Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen på Gotland Art Meetup den 15 december

Torsdagen den 15 december arrangerar Region Gotlands kulturenhet en ny "Gotland Art Meetup" med temat tema ”Kultur och Hälsa”. Välkommen att vara med!

Kom och ät frukost med kulturenheten i Ljusgården i Rådhuset på Visborg den 15 december klockan 8.30-10.30. Delta i samtal om kultur och hälsa på Gotland! Föranmäl dig för frukost på vår e-post: kulturinfo@gotland.se 

 
Under 2022 har Region Gotland tillfört medel till kulturenheten som riktats till insatser och aktiviteter inom området kultur och hälsa. Ekonomiska medel har fördelas till länsinstitutionerna samt fria professionella kulturskapare på Gotland som kommit olika verksamheter till del inom skola, vård och omsorg.
 
I denna satsning har samverkan skett med omställningsprogrammet ”Hälsa genom hela livet” - ett regionövergripande samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen.
 
Under denna träff kommer vi prata om hur projektet har fallit ut, våra lärdomar och vilka resultat vi uppnått med projektet och stödpaketet. Det blir också ett givet tillfälle för att träffa olika aktörer som representerar kultur, hälsa och social hållbarhet.
 
Program:
 
8:30 – 8:40
Frukost serveras
 
8:40 – 9:00
Introduktion av Emelie Appelholm-Bergbohm, projektledare för stödpaketet Kultur och hälsa 2022.
Samtal med Paola Ciliberto, chef för kulturenheten inom kultur- och fritidsavdelningen och Emma Norrby, programledare Hälsa genom hela livet, Region Gotland.
 
9:00 – 9:15
Särskilda uppdrag kultur och hälsa
Möt kulturskapare som tilldelats uppdrag för att jobba med hälsofrämjande insatser under 2023.
 
9:15 – 9:40
Föreläsning: Effekterna i ett samhälle av att satsa på kultur och hälsa.
Maria Linderström, utvecklingsledare på Region Östergötland, berättar om deras arbete med kultur, hälsa och hälsofrämjande miljöer.
 
9:40 – 09:50
Paus
 
09:50 – 10:30
Samtal: Hur kan kultur spela en roll för bättre hälsa på Gotland?
Samtal med:
- Greta Henriksson, förbundschef för Finsam Gotland
- Lena Bäckström, primärvårdschef, Region Gotland
- Maidy Zachrisson, vårdsamordnare psykisk hälsa, Hemse vårdcentral
- Anna Eriksson Weiser, tonsättare och röstkonstnär samt Dans för hälsa-instruktör
- Cecilia Herdenstam, Biblioteksutvecklare på Länsbiblioteket
 
10:30 - Tack och avslut!
 
För frågor om programmet och projektet, kontakta Emelie Appelholm-Bergbohm via 073-765 84 05 eller emelie.appelholm-bergbohm@gotland.se.