Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förtydligande: Jul- och adventsbelysning tillåts på lasarettets vårdavdelningar

Publicerad 2022-11-30 13:56
Regionledningen gör i samråd med ledningen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett förtydligande kring beslutet om julbelysning inom slutenvårdsverksamheterna. Det blir tillåtet med elektrisk jul- och adventsbelysning på samtliga vårdavdelningar på lasarettet och inom psykiatrins heldygnsvård. Det är viktigt att det är LED-belysning som används. Beslutet gäller från och med idag den 30 november 2022.
-Vi har givetvis tagit intryck av de diskussioner och inlägg som vi har tagit del av. Jag har haft dialog med regiondirektör Peter Lindvall och med ledningen inom hälso- och sjukvården. Vi har tillsammans kommit fram till att förtydliga beslutet att det även ska vara  tillåtet med elektrisk jul- och adventsbelysning inom slutenvården på Visby lasarett och inom psykiatrins heldygnsvård. Vi får hjälpas åt att på olika sätt skapa fin julstämning med fokus på att patienterna ska få en fin vistelse som möjligt i sjukvården i dessa juletider, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör.