Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland måste kompenseras för prisökningarna i färjetrafiken

Publicerad 2022-11-30 10:56
Idag aviserade Destination Gotland nya prishöjningar. Det innebär att Gotlandstrafiken fördyrats med närmare 50 procent på bara ett år. Om människor ska kunna bo, leva och verka på Gotland måste staten gå in och ta sitt ansvar. Region Gotland anser att staten måste kompensera Gotland för konsekvenserna av prisökningarna.

Staten upphandlar färjetrafik till Gotland för att säkerställa tillgång till väl fungerande kommunikationer – för att människor ska kunna bo och leva på Gotland, för näringslivets behov och för upprätthållandet av samhällsviktiga funktioner. Nuvarande avtal är tecknat mellan Trafikverket och Destination Gotland och gäller till och med 31 januari 2027.

Destination Gotland gick idag ut och meddelade prishöjningar om 30 procent från och med januari 2023. Sammanlagt har priserna i Gotlandstrafiken därmed ökat med cirka 50 procent på bara ett år, vilket för att sättas i ett sammanhang exempelvis skulle kunna jämföras med prisuppgången för järnvägsresor med 9,2 procent på årsbasis (okt 2021–okt 2022).

– Liksom i resten av landet står gotlänningar och gotländska företag inför höga energi- och bränslepriser och en inflation som gör att lönen räcker till allt mindre. Det gotländska samhället och näringslivet drabbas dock dubbelt av prisökningar när vår landsväg samtidigt fördyras på ett helt orimligt sätt, säger Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande.

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Det måste gälla också Gotland. Region Gotland ser med oro på hur prisökningarna i färjetrafiken riskerar att slå mot samhälle och näringsliv. Inte minst gäller det Gotlands två basnäringar, besöksnäringen och mat- och livsmedelsnäringen, som båda är helt beroende av färjetrafiken.

– Med cirka fem procent av landets livsmedelsförsörjning är Gotland otroligt viktigt för Sverige. Slås gotländska företag ut så skulle det vara ett slag direkt mot Sveriges livsmedelsberedskap. Staten måste nu gå in och ta ett större ansvar för landets enda ö-region och kompensera Gotland för konsekvenserna av prisökningarna i Gotlandstrafiken, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

Region Gotland har sedan tidigare begärt ett möte med infrastrukturministern.