Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-tn@gotland.se

Upplysning busstider
ResRobot
Telefon: 0498-218 218
Telefontid: måndag-fredag klockan 8-12, 13-17

Visby busstation
Besöksadress: Kung Magnus väg 1, 621 45 Visby
Telefon: 0498-218 218
Busstationen är bemannad måndag-fredag klockan 8-12, 13-17

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bra att veta

 • Det finns gratis Wifi på alla våra bussar.
 • Midsommarafton trafikeras som en lördag. Midsommardagen trafikeras som en söndag.
 • Julafton och nyårsafton trafikeras som söndag, inga turer i stadstrafiken efter 16.30 samt vissa indragningar i landsbygdstrafiken. Juldagen ingen trafik. Övriga helgdagar/röda dagar trafikeras som söndag.
 • För närvarande finns ingen bagageförvaring på busstationen. Vi hänvisar resenärer till hamnterminalen. 
 • I bussen betalar du med kontanter eller betalkort. Köpta biljetter återlöses inte.
 • Ha gärna jämna pengar vid kontantbetalning på bussen. Föraren är skyldig att växla högst 100 kr i stadstrafiken och 500 kr i landsbygdstrafiken.
 • Samtliga linjer trafikeras med lågentrébussar.
 • Ställ inte väskor eller handbagage på bussens sittplatser.
 • Rökning och alkoholförtäring i bussen är förbjudet. Enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter blir det även från och med 1 juli 2019 förbjudet att röka på samtliga av Region Gotlands busshållplatser.
 • Bussarna stannar i regel endast vid hållplatserna.
 • När du ska stiga på – stå alltid väl synlig för busschauffören (använd reflex eller ficklampa när det är mörkt) på vägens högra sida i färdriktningen och håll avgiften eller biljetten i beredskap.
 • Betala avgiften eller visa upp din giltiga färdbiljett före bussens avgång. Kontrollera att biljetten anger erlagt belopp.
 • Vid avstigning – visa tydligt vid vilken hållplats du vill stiga av.
 • Hållplatsutropet i kollektivtrafikbussarna är till för att underlätta för våra resenärer. Ljudutropet är en tillgänglighetsanpassning och ska alltid vara på.
 • Byte/övergång till en annan linje inom landsbygdstrafiken räknas som en resa om det sker inom 90 minuter efter ankomsten till omstigningsorten. Gäller ej återresa. Byte/övergång mellan en landsbygdslinje och en linje inom tätortstrafiken ska ske inom 30 minuter. Se till att du köper biljett för hela enkelresan på en gång.
 • Biljettkontroller genomförs slumpmässigt på våra bussar. Spara därför alltid biljetten under hela resan. Saknas biljett, eller om biljetten är ogiltig, uttages en tilläggsavgift på 500 kronor. 
 • I kollektivtrafiken på Gotland finns en förseningsersättning. Mer information om reglerna får du här.
 • Uppvisning av legitimation kan krävas för att styrka ålder.
 • Barnvagnar med barn i samt rullatorer och dess förare åker med gratis i mån av plats.
 • Du kan ta med din cykel i landsbygdstrafiken. Plats finns för två cyklar bak på bussen, men ej tandem, cykelkärra eller el-cykel.
 • Bussiga kortet på landsbygden är personligt. 
 • Resande i grupp på fler än 10 personer föranmäls till busstationen 0498-218 218, och reser i mån av plats. 
 • Resenärer över 80 år åker gratis.