Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn som sitter med mobiltelefon.

Rusta dig och prata med unga om vad de möter på internet

Publicerad 2022-11-29 10:00
Vad vet du om ditt barns internetvanor? Kanske har du hört talas om skvallerkonton som sprider rykten eller olika utmaningar på sociala medier? Här kommer några tips om hur du kan vara närvarande i barn och ungas internetvardag.
Föreningen Surfa Lugnt har samlat åtta råd till dig som vill skapa en positiv relation till unga och finnas där för dem online. 
 
Här är några tips:
  • Ta en liten stund varje dag och prata om internet! - Gör det till en vana att ställa frågan ”Hur var det på nätet idag?”
  • Våga vara nyfiken! – Barn visar gärna om du låter dem.
  • Lär dig själv! - Att veta mer kan minska din oro och göra dig bättre förberedd på att hjälpa om det behövs.
Det kan exempelvis vara bra att prata om utmaningar som görs i sociala medier, som ofta är roliga, men ibland också kan vara farliga. Fråga nyfiket och låt ditt barn visa – det är en bra början till att skapa ett bra pratklimat med barn och unga. 
 
Surfa Lugnt är en ideell förening som startades 2005. Initiativet togs av ett antal aktörer - däribland Post och telestyrelsen samt Myndigheten 
för samhällsskydd - som såg behovet av en gemensam kraftsamling för att öka kunskapen om barns internetanvändning i samhället.