Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 47)

Publicerad 2022-11-28 14:04

Under v 47 (20–27 november) konstaterades 22 nya fall av covid-19 på Gotland. Det kan jämföras med att det diagnosticerades 16 nya fall föregående vecka. Men mörkertalet är stort eftersom det enbart är personal, brukare samt patienter som ingår i statistiken.
På Visby lasarett vårdas idag åtta patienter med covid-19. Av dessa har tre covid-19 som huvuddiagnos och fem patienter behöver vård av annan orsak men har dessutom covid-19. Samtliga patienter vårdas på vårdavdelning. Ingen covid-patient inom intensivvården.  Inga nya dödsfall relaterade till pandemin har tillkommit under vecka 47. Totalt har 83 personer avlidit med covid-19 på Gotland. 
 
- Vi ser just nu en liten ökning av antalet smittade i covid- 19 de senaste veckorna. Framför allt är det tydligt att fler personer behöver vård på grund av covid-19. Det är en påminnelse om att det är viktigt att fylla på sitt vaccin, framför allt om man tillhör en riskgrupp, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 

Risk för intensiv influensasäsong

Folkhälsomyndigheten informerar om att smittspridningen av säsongsinfluensa riskerar att bli omfattande under vintern, samtidigt som covid-19 fortsatt cirkulerar.

– Avseende influensa så är det ännu ganska få fall i Sverige, men vi ser att antalet fall ökar i Europa. Vaccinationerna mot säsongsinfluensa pågår för fullt, så det är bra att passa på att boka sin vaccinationstid och på så sätt tillse att man har fått det bästa tillgängliga skyddet mot sjukdomen, säger Maria Amér.
 
Vaccination mot säsongsinfluensa
För personer som fyllt 65 år eller ingår i en riskgrupp är vaccinationen kostnadsfri. Övriga vuxna har nu också möjlighet att vaccinera sig, men får betala för sin vaccination.
 
Säsongsinfluensavaccinationer görs i första hand på vårdcentralerna. De som rekommenderas  influensavaccin och som samtidigt behöver en påfyllnadsdos mot covid-19 har nu även möjlighet att samvaccinera sig mot influensa och covid-19 på covidvaccinationsmottagningarna i Slite, Hemse och på Ica Maxi arena i Visby. Det ska då ha gått minst fyra månader sedan senaste dos mot covid-19.

Bokning av vaccinationstid 
Privata vårdcentraler kontaktas direkt för tidsbokning av säsongsinfluensavaccination. Tid för influensavaccination på övriga vårdcentraler samt covidvaccinationstid bokas via appen Alltid öppet eller på 0498-26 98 00. 

Mer information
På gotland.se/influensavaccination samt på 1177.se kan du läsa mer om  säsongsinfluensavaccination och vilka riskgrupper som rekommenderas vaccination.
 
Mer information om  covid-19-vaccinationerna hittar du på gotland.se/covidvaccin samt 1177.se.  Uppdaterade öppettider för covidvaccinationsmottagningarna finns på gotland.se/dropinvaccination