Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till energiträff tisdag den 6 december

Publicerad 2022-11-28 12:04
Lyssna till Energicentrum Gotland och GEAB, ställ frågor, ta del av tips och råd kring åtgärder som gör skillnad. Varför ser energiläget ut som det gör, hur kommer elpriserna att utvecklas framöver – och vilka är de bästa sätten att skydda sig mot höga elräkningar?
Tid och plats är den 6 december klockan 18.00 - 20.00. Ljusgården i Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby.

Tema för energiträffen är " Spara el – vilka åtgärder gör skillnad?

Syftet med träffarna är att skapa ökad klarhet i vad som sker och även se på vad var och en av oss enskilt kan göra. Träffarna är öppna för alla och det bjuds på kaffe/te och smörgås.

Anmälan 

Skicka ett mejl till energicentrum@gotland.se och ange att du kommer till energiträffen i Visby. Ange gärna eventuella allergier.

Länk till energirådgivning och mer information om hur du kan spara el
Energi- och klimatrådgivning - Region Gotland

Nu hjälps vi solidariskt åt att spara el, så att vi får ett bättre läge i vinter. Varje kilowattimme räknas!