Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Finsams frukostmöte måndagen den 5 december

Publicerad 2022-11-28 08:00
Frukostmötet innehåller två programpunkter under samma tema, nämligen "Att få och erbjuda en annan och andra chans". Under frukostmötet tillkännages också årets mottagare av Finsam-priset!
Börja vecka 49 med en festlig frukostfika med positiva förtecken!
Två programpunkter under samma tema: Att få och erbjuda en annan och andra chans!
 
• Finsams pris till arbetsplatser som gör skillnad!
Nu är det dags att avslöja årets mottagare av Finsams pris som i år går till två arbetsplatser där människor tillåtits växa. Arbetsplatser som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning. 
 
• Vuxenutbildningen: Möjligheternas verkstad!
Vid detta frukostmöte passar vi på att titta på Vuxenutbildningen på Gotland. Det är en verksamhet som vuxit under senare år och som öppnar stora möjligheter för både enskilda och samhället. 
En möjligheternas verkstad!
 
Medverkande: Pristagare och prisutdelare 
Hanna Sällström Jonsson med flera från Vuxenutbildningen.
 
Frukostmötet äger rum måndagen den 5 december i Vuxenutbildningens hörsal, Gesällgatan 7 i Visby.
Tid: Programmet pågår 08.00-09.00. FINSAM bjuder på frukost från klockan 07.30.
 
Anmälan för garanterad frukostfika: anmalan@finsamgotland.se senast torsdag innan frukostmötet.
 
Alla är varmt välkomna!