Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur har du det med balansen?

Publicerad 2022-11-25 11:41
Du vet väl att det finns mycket du kan göra för att undvika fallolyckor?

Vi har bra information och tips på denna sida:

Här är en film som vi har spridit på sociala medier och andra ställen för att påminna om att ta det lite extra försiktigt i julstöket: