Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har haft sammanträde

Publicerad 2022-11-23 16:10
I dag, den 23 november, har regionstyrelsen haft sammanträde.

Mötet behandlade bland annat strategi för långsiktigt hållbart serviceutbud och koncept för servicepunkter, bidragsöversyn kultur och fritid, verksamhetsstöd till kulturföreningar 2023, inrättande av friluftsråd, åtgärder för att mildra höga kostnader i samhället, markgenomförandeavtal Romapaketet, reviderad mat- och måltidspolicy, verksamhetsanpassning Rävhagen.

Kallelser och handlingar hittar du här: https://gotland.se/116309  

Via länken här nedanför kan du läsa ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 44 ärenden.