Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppdaterad text 14.45 - information om branden på A7-området i Visby

Publicerad 2022-11-23 12:47
Räddningsinsatsen i samband med branden på A7-området är nu avslutad.
Försäkringsbolag via restvärdesledare och fastighetsägaren kommer nu att inventera boendeplatser för de personer som drabbats och som inte kan återgå till sitt boende på grund av rökskador. Flera av de evakuerade har hämtats av anhöriga.
Region Gotland och Visby lasarett har återgått till normalläge det vill säga de insatser som kan kvarstå att hantera sker i respektive förvaltning.

Tidigare information

 
klockan 12.00 
Polisen informerar nu om att en person har avlidit i samband med branden på A7-området. Anhöriga har underrättats om dödsfallet. 
 
klockan 10.30
Ett flertal personer är evakuerade från huset. De evakuerade är samlade i en lokal i närområdet. Sjukvårdspersonal tillsammans med Röda korset och sjukhuskyrkan kommer att vara på plats. Arbete pågår för att ordna med mat och annat som de evakuerade har behov av. 
 

klockan 09.15
Under onsdagsmorgon larmades räddningstjänsten till en lägenhetsbrand på A7-området. Branden är nu under kontroll. 

Tre personer är skadade och förda till akutmottagningen på Visby lasarett. Två är lindrigt skadade och en är allvarligt skadad. Information kommer att uppdateras på denna sida under dagen.  

Region Gotland och Visby lasarett har gått upp i stabsläge.

Kontaktperson för media är förvaltningskommunikatör Magne Hovland: 070-447 75 93.