Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 46)

Publicerad 2022-11-21 14:21
Under vecka 46 (14–20 november) diagnosticerades 16 nya fall av covid-19 på Gotland. Vilket är en ökning från föregående vecka då fyra fall konstaterades. Antalet smittade är högre och mörkertalet är stort då det enbart är personal, brukare samt patienter som ingår i statistiken.
På Visby lasarett vårdas i dag två patienter med covid-19, varav en har covid-19 som huvuddiagnos och en vårdas av annan orsak. Ingen patient är i behov av intensivvård.
 
En person med covid-19 har avlidit under vecka 46. Totalt har 83 personer avlidit med covid-19 på Gotland. 
 Våra tankar går till de anhöriga, säger Maria Amér, smittskyddsläkare.