Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skottar du så hämtar vi

Publicerad 2022-11-21 13:25
Snön faller över Gotland och det myckna snöandet ställer delvis till det för dem som hämtar våra sopor och slamtömmer våra brunnar.

Om du som är fastighetsägare och abonnent skottar så blir det lättare att komma fram till hämtstället. Är det halkigt uppskattar chaufförerna också om du sandar när det är dags att hämta. Du som har slamtömning; tänk på att skotta väg fram till brunnen inför tömningen.

Region Gotland ansvarar för att dina hushållssopor blir hämtade. Urbaser utför arbetet på uppdrag av regionen, medan slamtömningen sköts i regionens regi. Störningarna kan innebära att vi kanske inte kan tömma eller hämta hos våra kunder.

Har du frågor? Ring teknikförvaltningens kundtjänst på telefon 0498-269000.