Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från ett regionfullmäktigemöte i Visby

Välkommen att ta del av fullmäktiges möte 21 november!

Publicerad 2022-11-18 10:15
På måndag, den 21 november, är det dags för fullmäktiges novembersammanträde. Det är ett offentligt möte och kan följas på plats eller via webbsändning.

Region Gotlands fullmäktigemöten är alltid offentliga och åhörare är välkomna. Sammanträdena börjar oftast 13.00 på mötesdagen och de genomförs oftast i Rådhuset på Visborgsallén 19 i Visby.

Om man vill följa mötet via en dator eller mobiltelefon så går det också bra. På Region Gotlands hemsida finns alltid en länk till en webbsändning, den länken publiceras strax före att sändningen börjar.