Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alléskolan vann Vi i femman på Gotland

Alléskolans klass 5A mötte Stånga skola i en rafflande final av Vi i femman Gotland 2022 och vann. Detta firades med glass. Grattis till alla som deltog.