Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Orangea färger bildar en abstrakt bild

Region Gotland uppmärksammar Orange Day

Publicerad 2022-11-16 09:51
25 november är FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Region Gotland uppmärksammar detta på olika sätt.

Vad är Orange Day?

Våld mot kvinnor och flickor är ett utbrett problem, i Sverige och i världen. En av tre kvinnor utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld. För att uppmärksamma detta och uppmana till förändring har FN utsett 25 november till Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen kallas också för Orange Day. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.
 
UN Women, som driver Orange Day-kampanjen, vill öka människors kunskap om våld mot kvinnor och flickor och öka viljan att stoppa det. Läser mer på UN Women Sveriges webbplats.

Visby lyser i orange

I år infaller kampanjen vecka 47. Region Gotland uppmärksammar Orange Day, tillsammans med Visby Centrum. Du kan bland annat märka det genom att delar av Visby ringmur lyser upp i orange 21-27 november.

Var med på konferensen "Ett Gotland fritt från våld" 21 november

Länsstyrelsen Gotland och Finsam Gotland inleder veckan med en dag om hur vi kan bli bättre på att upptäcka våld, ge stöd åt utsatta och verka för att den som utövar våld ändrar sitt beteende. Sista anmälningsdag är 18 november. 
 

Det finns stöd och hjälp att få

Blir du, eller någon du känner, kontrollerad, hotad eller slagen? Det finns hjälp att få. Alla har rätt att leva utan våld. Information om stöd och hjälp finns på gotland.se/valdinararelationer. Du kan också göra en orosanmälan på gotland.se/orosanmalan

Alternativ till våld

Har du utsatt någon för hot, kränkningar och/eller annan typ av våld i nära relation? Familjefrid inom Region Gotland erbjuder stödsamtal och stödgrupper kostnadsfritt. Mer information finns på gotland.se/familjefrid