Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Arbetsgrupp samtalar kring ett bord.

Kan din organisation söka medel från Central Baltic-programmet? - Digitalt informationsmöte torsdag den 24 november

Publicerad 2022-11-16 07:50
Välkommen till informationsmöte om Central Baltic programmet. Detta är ett tillfälle för dig som vill veta mer om programmet och möjligheterna att utveckla gränsöverskridande projekt i mellersta Östersjöområdet. Du kommer att bli guidad genom de fyra tematiska programområdena och de sju programmålen.
Tid: Torsdag den 24 november, klockan 10.00-11.30 
Plats: Digitalt på svenska. 
 
Du som är del av en offentlig eller privat organisation kan söka medel från Central Baltic-programmet, för att genomföra projekt som bidrar till utvecklingen av mellersta Östersjöområdet.
 
Central Baltic är ett gränsöverskridande samarbetsprogram mellan Sverige, Finland (inklusive Åland), Estland och Lettland med en finansieringsgrad på 80 procent. 
 
Programmets övergripande mål är att:
  • Stärka den innovativa företagsutvecklingen
  • Förbättra miljö och hållbar användning av resurser
  • Skapa en mer tillgänglig och inkluderande arbetsmarknad
  • Förbättra offentliga tjänster och service för medborgare
 
Har du frågor går det bra att kontakta
Annette Glover
Telefon: 0498-26 94 35