Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider 25-26

Läsårstider 25-26

Enligt Skolförordningen ska verksamhetsåret bestå av minst 178 skoldagar och innehålla minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut 4 kompetensutvecklingsdagar/ planeringsdagar.

Den reglerade arbetstiden för lärare omfattar 194 arbetsdagar per verksamhetsår.

Läsårstider:

För elever gäller:

Höstterminen: onsdagen den 20 augusti 2025 - fredagen den 19 december 2025

Vårterminen: onsdagen den 7 januari 2026-tordagen den 11 juni 2026

Lovdagar under skolåret:

v.44 höstlov 27 oktober – 31 oktober 2025

v. 9 sportlov 23 februari– 27 februari 2026

15 maj 2026 – lovdag

v. 15 påsklov 7 april – 10 april 2026

Utöver detta kommer 4 lovdagar att läggas ut av respektive rektor.

För lärare gäller:

Höstterminen: onsdagen den 13 augusti 2025 - fredagen den 19 december 2025.

Vårterminen: onsdagen 7 januari 2026 – onsdagen den 17 juni 2026                                   

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:

13–19 augusti 2025 

27 – 29 oktober 2025 

12–17 juni 2026 

Utöver detta kommer 4 dagar att läggas ut av respektive rektor.

Totalt 16 dagar.

Verksamhetsåret för uppehållsanställning:

Elevassistenter och måltidspersonal:

2025-08-18-2025-12-19

2026-01-07-2026-06-12 

Skolsköterskor och elevassistenter inom särskola:

2025-08-15 – 2025-12-19 

2026-01-07-2026-06-16 

Barnomsorgen:

2025-08-12 – 2025-12-19 

2026-01-07-2026-06-18