Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider 2024/25

För elever gäller:

Höstterminen: måndagen den 19 augusti 2024 - fredagen den 20 december 2024.

Vårterminen: onsdagen den 8 januari 2025 - onsdagen den 11 juni 2025.

Antalet skoldagar för elever är 178 dagar

Lovdagar för elever i grundskola och gymnasiet under skolåret:

2024

25 september

v.44 höstlov 28 oktober – 1 november 2024

19 november

2025

7 januari

v. 9 sportlov 24 februari – 28 februari 2025

12 mars

v. 16 påsklov 14 april – 17 april 2025

30 maj 2025 – lovdag

 

För lärare gäller:

Höstterminen: måndagen den 12 augusti 2024 - fredagen den 20 december 2024.

Vårterminen: tisdagen den 7 januari 2025 - tisdagen den 17 juni 2025.

30 maj är inte arbetsdag.

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:

12 – 16 augusti 2024 (5 dagar)

25 september

28 oktober – 30 oktober 2024 (3 dagar)

19 november

7 januari

12 mars

12 – 17 juni 2025 (4 dagar)

 

Kompetensutvecklingsdagar för förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem stängda
2024
12 augusti
28 oktober

2025
7 januari
13 juni

Skolbytardag
27 maj

 

Arbetsåret för uppehållsanställning:

Elevassistenter och måltidspersonal, uppehållsfaktor 0,88:

2024-08-18 – 2024-12-20

2025-01-07 – 2025-06-12

Skolsköterskor och elevassistenter inom anpassad grundskola, uppehållsfaktor 0,90:

2024-08-15 – 2024-12-20

2025-01-07 – 2025-06-13

Övriga uppehållsanställda medarbetare inom  grundskola och anpassad grundskola, uppehållsfaktor 0,92:

2024-08-12 – 2024-12-20

2025-01-07 – 2025-06-20