Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på trafikmärke gång- och cykelbana

Nya gång- och cykelvägen på Visborg är nu klar

Publicerad 2022-11-14 12:06
Tidigare under året påbörjades byggnationen av den nya gång- och cykelväg som ingår i Stadsprojektet Visborg. Det har inneburit att stigen bakom Oscarsstenen varit avstängd under byggnadsprocessen. Väntan är äntligen över och den nya vägen är nu besiktigad. Det innebär därmed att den nu står öppen för allmänheten att använda!
Visionen för Visborg är en levande stadsdel där det ska vara enkelt att leva och verka utan att nödvändigtvis behöva använda bilen. Därför har förbättrade cykelvägar prioriterats som ett av många led inom ramen för en hållbar och attraktiv stadsdel. Det dröjer ännu innan nya bostäder och verksamheter finns på plats, men redan idag är Visborg i sitt befintliga skick en plats dit många tar sig till dagligen för att bland annat arbeta och gå i skola. En stor andel gör detta med just cykel och förhoppningsvis kan den nya gång-och cykelvägen inspirera ännu fler att gå (eller cykla!) i samma spår.